שולחן נגרים מעץ בוק ואגוז אפריקאי

עבודת יד בטכניקה של נגרות מסורתית